میثاق نامه وبلاگ نویسان کوثر بلاگ

هر اجتماع نیازمند وجود قوانین و مقررات مدون و مشخصی است که براساس آن حدود و ثغور مسئولیت ها و اختیارات اشخاص حاضر در آن جامعه تعیین می‌گردد. این قوانین، معیاری است تا در هنگام بروز هرگونه اختلاف با رجوع به آن حوزه تخلفات احتمالی و مسئولیت افراد مشخص شود. جوامع مجازی و اینترنتی اعم از وبلاگها، شبکه های اجتماعی و ... نیز از این قاعده مستثنی نیستند. قواعد و قوانین زیر مربوط به شرایط عضویت و بهره برداری از سامانه کوثر بلاگ است که عضویت در آن به معنی اطلاع کامل از متن و شرایط آن خواهد بود.

  • استفاده از نام کاربری و مدیریت وبلاگ باید توسط صاحب آن انجام شود و از دراختیار قراردادن کاربری خود به افراد دیگر خودداری نمایند. در غیر این صورت عواقب آن متوجه مالک وبلاگ یا صاحب کاربری خواهد بود.
  • با توجه به این نکته که بیان عقاید مختلف با احترام به اصول فکری، علمی و اخلاقی دیگران در وبلاگها مجاز می باشد، وبلاگ نویسان کوثر بلاگ متعهد میگردند ضمن احترام به اصول و ضوابط قانونی، اجتماعی و اخلاقی از هرگونه توهین و افترا به هویت اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از شرکتها، نهادها، سازمانها، مسئولین و نسبت دادن بیانات و سخنان دروغین به ایشان خودداری نمایند.
  • وبلاگ نویسان کوثربلاگ ملزم هستند از قرار دادن هرگونه محتوای (لینک، تصویر، کلیپ، فیلم، صوت، متن و ...) غیر قانونی و غیر اخلاقی و مبتذل که به هر نحو مناسبات فرهنگی و اخلاقی و عرفی و قانونی جامعه را زیر پا می گذارند، اجتناب نمایند.
  • وبلاگ نویسان کوثر بلاگ متعهد می گردند از انتشار و افشای مطالب و محتوای امنیتی و اسرار اشخاص حقیقی و حقوقی مانند سازمانها، ارگانهای نظامی و حاکمیتی که به نوعی اطلاعاتشان قابل انتشار نبوده و یا ممنوعیتی بر آنها اعمال شده خودداری نمایند.
  • نظر به قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ، وبلاگ نویسان کوثر بلاگ متعهد میگردند از انتشار هرگونه محتوایی اعم از متنی، نرم افزاری،گرافیکی و ویدئویی که اجازه انتشار از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از نهادها و سازمانها صادر نشده و یا انحصاری قلمداد گردیده است خودداری نمایند.
  • سامانه کوثر بلاگ سعی و تلاش خود را جهت محافظت از اطلاعات شخصی و خصوصی وبلاگ نویسان به کار می بندد لکن وبلاگ نویسان گرامی نیز موظفند از در اختیار قرار دادن اطلاعت شخصی خود در وبلاگ خودداری نمایند.
  • تمامی مسئولیت وبلاگ اعم از محتوا و مطالب منتشر شده، قالب و ابزارها، نظرات بر عهده صاحب وبلاگ بوده و سامانه کوثر بلاگ، مسئولیتی را در خصوص وبلاگ ها و کیفیت و کمیت و نوع مطالب منتشر شده بر عهده نمیگیرد.
  • انتشار محتوا و مطالب صرفاً تبلیغاتی و احیاناً اقتصادی و حزبی یا گروهی که به نوعی با انتشار آن منافع گروه و حزب و تشکل خاصی تامین میگردد در سامانه کوثر بلاگ ممنوع بوده و مدیریت سامانه در حذف موارد و یا انسداد وبلاگ حاوی مطالب یاد شده مختار است.
  • صاحبان وبلاگ موظف هستند حدود و ضوابط تولید و انتشار محتوای دیجیتال که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معین شده است را رعایت کنند.
  • در صورت مشاهده و یا گزارش مصادیق تخلف، سامانه کوثر بلاگ حسب موضوع، ضمن حذف یا غیرفعالسازی تخلفات، از طریق ارسال پیام به نام کاربری مدیر وبلاگ اطلاع رسانی خواهد کرد.