کوثربلاگ

محیطی برای وبلاگ نویسی بانوان با هدف تولید محتوای فرهنگی و مذهبی بومی و ارائه الگوی صحیح زن مسلمان در فضای مجازی

میثاق نامه وبلاگ نویسان کوثر بلاگ

هر اجتماع نیازمند وجود قوانین و مقررات مدون و مشخصی است که براساس آن حدود و ثغور مسئولیت ها و اختیارات اشخاص حاضر در آن جامعه تعیین می‌گردد. این قوانین، معیاری است تا در هنگام بروز هرگونه اختلاف با رجوع به آن حوزه تخلفات احتمالی و مسئولیت افراد مشخص شود. جوامع مجازی و اینترنتی اعم از وبلاگها، شبکه های اجتماعی و ... نیز از این قاعده مستثنی نیستند. قواعد و قوانین زیر مربوط به شرایط عضویت و بهره برداری از سامانه کوثر بلاگ است که عضویت در آن به معنی اطلاع کامل از متن و شرایط آن خواهد بود.