آخرين مطالب

• من یک دختر مسلمانم
  كم شدن! استاد در حال صحبت بود و می‌گفت: «بچه‌ها چه موقع از انسان، چیزی کم می‌شود؟» یکی گفت: «وقتی مثلاً رژیم بگیرد وزنش کم می‌شود.» دیگری گفت: «وقتی مثلاً پولش را گم کند» آن دیگری گفت: «وقتی ...» و استاد گفت: «آیا فقط در مادیات است که از انسان چیزی کم…
• مگر مسلمان نیستند
دستای کبودش را پشتش پنهان کرد و آمد پیش مادر. از او خواست که فردا به مدرسه بیاد. مادر هم با عصبانیت او را فرستاد پیش پدر و گفت: “این دفعه با پدرت برو! چقدر من بیام ضمانتت را بکنم!؟” پدر دستای قرمز مهدی را تو دست گرفت و گفت: “دوباره به معلمات گیر دادی؟…
• برادرها و خواهرانم!
سعی کنید زندگیتان تجملی نشود، چون زرق و برق دنیا جاذبه ای قوی دارد و امکان دارد ما را از خداوند غافل کند و ما این غافل شدن را نمی فهمیم تا روزی که یک دقیقه متوجه می شویم از اسلامی که هنگام فقر داشتیم فقط یک نماز و روزه ی جسمی باقی مانده و چیزی از…
• خاطره ای از شهید عباس همت
 النگوها را که می دید ناراحت می شد من معمولا چند النگوی طلا در دست داشتم و عباس هر وقت النگوهای طلا را می دید ناراحت می شد و می گفت: -ممکن است زنان یا دخترانی باشند که این طلاها را در دست تو ببینند و توان خرید آن را نداشته باشند؛ آنگاه طلاهای تو آنان را…
• من یک دختر مسلمانم
   *  بی حجابی چگونه وارد ایران شد؟   اولین نشانه های کشف حجاب از دربار ناصرالدین شاه قاجار آغاز شد. مسافرتهای شاه به اروپا و مشاهدات وی از وضعیت پوشش زنان اروپائی در انتقال فرهنگ آن دیار به کشور و در ابتدا به دربار دارالخلافه تأثیر به سزایی داشت. به…

مطالب منتخب

کوثر بلاگ؛ محیطی برای وبلاگ نویسی بانوان با هدف تولید محتوای فرهنگی و مذهبی بومی و ارائه الگوی صحیح زن مسلمان در فضای مجازی است.

تبليغات

وبلاگ از نون تا قلم
وبلاگ سه نقطه
وبلاگ ترنم گل
وبلاگ كهف
وبلاگ آسمان چهارم
پیشنهاد مطلب منتخب