کوثربلاگ

آخرين مطالب

• منطق 3
نمودار صناعات خمس بخش3 منطق مظفر را از اینجا دانلود کنید.
• کلام نور...
پیامبر می فرماید:پشیمانی توبه است....
• صفات رفیق در شخص اثر می کند...
مسلم و وجدانی  است که انسان آثار کمالات مصاحب ورفیق خود را می گیرد مثلا اگر شما ببینید همسفرتان  که رفیق وصمیمی است از سفری که در پیش دارید دلهره دارد.همچنین اگر رفیقی داشتید که از سفر آخرت سخت وترسناک است و ایما به فکر تهیه توشه  بدای این سفر مهیب است…
• صفات رفیق در شخص اثر می کند...
مسلم و وجدانی  است که انسان آثار کمالات مصاحب ورفیق خود را می گیرد مثلا اگر شما ببینید همسفرتان  که رفیق وصمیمی است از سفری که در پیش دارید دلهره دارد.همچنین اگر رفیقی داشتید که از سفر آخرت سخت وترسناک است و ایما به فکر تهیه توشه  بدای این سفر مهیب است…
• بایاد کنندگان خدا باش...
امیرالمومنین به فرزندش محمد حنیفه وصیت کرد که بهترین بهره  مندیهای شخصی همنشینن نیک است با اهل خیر همنشین باش از آنهت خواهی شد....

مطالب منتخب

کوثر بلاگ؛ محیطی برای وبلاگ نویسی بانوان با هدف تولید محتوای فرهنگی و مذهبی بومی و ارائه الگوی صحیح زن مسلمان در فضای مجازی است.

تبليغات

شعر بلاگ
کلاس های آنلاین
مدرسه حضرت فاطمه سقز
انتظاری
مديريت استاني گلستان
پیشنهاد مطلب منتخب