آخرين مطالب

• شجاعت
علی اسلام را همچون سپر بود شجاعت بر علی همچون پسر بود به بدر و خندق و هر جنگ دیگر دو بازویش چو حکمی معتبر بود  
• دعای مقاتل بن سليمان از امام زین العابدین علیه السلام (برای رفع گرفتاری و مشکلات)
محدث گرانقدر مرحوم حاج شیخ عباس قمی در کتاب شریف مفاتیح الجنان به نقل از شيخ كفعمى مؤلف كتاب بلد الامين دعایی را نقل كرده و گفته: اين دعا را مقاتل بن سليمان از امام زین العابدین علیه السلام روايت كرده و گفته: هركه اين دعا را (برای رفع گرفتاری و مشکلات)…
• در راه نماز...
  در راه نماز جان بیفشاند  علی    بر خلق نماز را شناساند علی    با این همه چون شهید شد در محراب    گفتند مگر نماز می خواند علی           
• مناجات
ای مهربان خدای گمگشته ام تو بودی و کردم چو دیده باز دیدم به آسمان و به بام و در تابنده نور تو هر جا ظهور تو دیدم به هیچ نقطه تهی نیست جای تو خوش می درخشد از همه سو جلوه های تو
• امام رضا (ع)
مـن كـه از كـوی تـو بیـــرون نــرود پــای خیـــــالم ، چـه بـــرانـــــــــی ، چـه بخوانـــــــــی چــه بــه اوجــم برسانـــــــــی ، چــه بـه خــاكم بكشانـــــــــی

مطالب منتخب

تبليغات